Ai nevoie de un certificat energetic? Aici poti obtine pe plan local evaluarea dorita. 

CUM SE OBTINE UN CERTIFICAT ENERGETIC?

Nu trebuie sa va faceti probleme, echipa noastra de evaluatori va vor ghida pe tot parcursul procesului de obtinere a certificatului energetic, solicitandu-va toate actele si informatiile necesare, astfel ca procesul de obtinere a actului sa fie rapid si fara complicatii pentru dumneavoastra.

Certificarea energetica a locuintei (implicit si certificatul energetic) se bazeaza pe informatii, constatari si dovezi certe. Numai elementele si faptele ce pot fi observate direct, vizual, sau care reies dintr-un document acceptabil pot fi luate in considerare. Prin urmare, este important ca Dvs. sa adunati toate documentele si informatiile referitoare la proprietatea pe care o aveti, si sa le puneti la dispozitia auditorului energetic (informatii cu privire la materialele din care este realizata casa, data terminarii - data PIF, planurile imobilului cu precizarea orientarii cardinale, numarul de utilizatori, eventual si date cu privire la consumurile lunare de apa calda si cele anuale de energie pentru incalzirea imobilului, etc.).

ACTELE NECESARE INTOCMIRII CERTIFICATULUI ENERGETIC

Cea mai importanta piesa este Cartea tehnica a constructiei - documentatia care a stat la baza executiei cladirii si instalatiilor aferente.

 • planurile de arhitectura ale fiecarui nivel;
 • dimensiunile geometrice ale elementelor de constructii: fundatii, pereti, stalpi, grinzi, buiandrugi, placi, elementele sarpantei;
 • dimensiunile golurilor din pereti, distanta dintre goluri, inaltimea parapetelor;
 • structura anvelopei cladirii;
 • tipul de usi si ferestre;
 • alcatuirea elementelor de separare intre spatii cu diverse regimuri de temperatura (spatii secundare);
 • planuri si scheme ale instalatiilor de incalzire, ventilare, climatizare, preparare a apei calde de consum si electrice (iluminat).
 • certificat de atestare fiscala de la primarie pentru a afla adresa corecta si anul punerii in functiune a cladirii;
 • extras de Carte Funciara;
 • schita RELEVEU cu dimensiunile fiecarei încaperi (Lungime x latime x înaltime)

RELEVEUL CLADIRII

In cazul cand aceasta documentatia de baza lipseste, se va executa un releveu al cladirii, evidentiindu-se toate elementele enumerate mai sus.

CARE SUNT ETAPELE ELABORARII UNUI CERTIFICAT ENERGETIC?

VIZITAREA LOCUINTEI*

Pentru a putea emite un certificat energetic, auditorul energetic colecteaza si prelucreaza date si informatii, operatiune ce presupune o vizita a locuintei ce urmeaza a fi certificata.

Vizita include un tur al casei/apartamentului (inclusiv pod, subsol, casa scarii, balcoane), cu luarea de notite, studiul documentelor disponibile, evaluarea instalatiilor cladirii, fotografierea elementelor importante, a eventualelor imbunatatiri realizate si a oricaror detalii esentiale necesare calculelor.

* În perioada de pandemie, inspecția proprietatii imobiliare poate fi considerată realizată pornind de la fotografiile transmise de către client sau pe baza unor filmări făcute de către client sau alte mijloace de transmisie de la distanță. Aceste operațiuni vor fi coordonate de către evaluator.

EFECTUAREA UNOR CALCULE DE SPECIALITATE

Pornind de la caracteristicile reale ale cladirii evidentiate anterior, se calculeaza consumurile specifice cu ajutorul carora imobilul se incadreaza intr-o clasa de performanta energetica, acordandu-se totodata si o nota energetica.

ELIBERAREA DOCUMENTULUI (CERTIFICAT ENERGETIC)

In final se elaboreaza Certificatul Energetic care este un document oficial tiparit ce cuprinde indicatori numerici si care exprima performanta energetica a locuintei.

CAT COSTA UN CERTIFICAT ENERGETIC?

Pretul unui certificat energetic este dat de tipul si marimea imobilului. Tarifele practicate sunt cuprinse intre 220 si 300 de lei pentru imobile de tip apartament si 260 - 500 lei, pentru imobile de tip casa unifamiliala/vila.

DE CAND ESTE OBLIGATORIU SA AI UN CERTIFICAT ENERGETIC?

In Legea nr. 159 din 15 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, emisa de catre Parlament si publicata in: Monitorul Oficial nr. 283 din 20 mai 2013

ART.I , PCT. 17. După articolul 13 se introduc trei noi articole, articolele 13^1 - 13^3, cu următorul cuprins:

Art. 13^1. - (1) Pentru clădirile sau unităţile de clădire care se vând sau se închiriază, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acesta să ia cunoştinţă despre performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire pe care urmează să o cumpere/închirieze, după caz.

(2) La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligaţia de a transmite certificatul, în original, noului proprietar.

(3) La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligaţia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului.

(4) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse nulităţii relative, potrivit prevederilor Codului civil.

Art. 13^2. - (1) Pentru clădirile care se construiesc, certificatul se elaborează prin grija investitorului/proprietarului/administratorului, este prezentat de către acesta, în original, comisiei întrunite în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, se anexează, în copie, la procesul-verbal de recepţie şi constituie parte componentă a cărţii tehnice a construcţiei.

(2) Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor şi neînsoţit de copia de pe certificat este nul de drept.

(3) Prin excepţie de la prevederile art. 13 şi 13^1, în cazul clădirilor care se vând înainte de efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, investitorul/proprietarul/administratorul pune la dispoziţia cumpărătorului date/informaţii în vederea evaluării performanţei energetice a clădirii/unităţii de clădire, cuprinse în documentaţia tehnică a acesteia, urmând ca la recepţia la terminarea lucrărilor să se aplice prevederile alin. (1).

Art. 13^3. - În scopul informării potenţialilor cumpărători sau chiriaşi, investitorul/proprietarul/administratorul clădirii/unităţii de clădire prevăzute la art. 7 alin.

(1) va preciza în anunţurile de vânzare sau închiriere a acestora informaţii din certificat cu privire la indicatorii de performanţă prevăzuţi la art. 5."

Certificat energetic
Certificat energetic
 • Firma noastra este specializata in intermedieri si va ajută cu certificate energetice. Biroul nostru de consultantă include evaluatori specializati si autorizati. Noi vă predăm certificatul energetic în 2 - 3 zile sau vi-l trimitem pe email sau prin Posta Romana.
  Cum poti obtine certificatul energetic dorit?
  Vino la Biroul de Consultanta Rot în Simeria, Piata Unirii bloc 6, Agentia Rot sau completeaza formularul. Trebuie sa completezi formularul pentru ca noi sa intelegem ce trebuie evaluat.

  Odata postata cererea, evaluatorul va trimite opinia de evaluare. Trebuie doar sa analizezi oferta primita.

  Daca esti de acord cu opinia de evaluare si pretul serviciului, adauga in cos din magazin online serviciul ales, platesti cu cardul, apoi vom stabili impreuna procedura necesara*, pentru a obtine evaluarea energetica dorita. Poti plati si la biroul nostru cash.

 • Cine raspunde de calitatea certificatului energetic?
 • Raspunderea privind calitatea certificatului de performanta energetica apartine in totalitate evaluatorului autorizat care semneaza certificatul.