Biroul de Consultanta Rot din Simeria vă prezintă procedura de vanzare cumparare auto în 2021: La Agenția Rot din Simeria Piața Unirii bloc 6, se întocmește contractul vânzare cumpărare auto.

10.01.2021

Biroul de Consultanta Rot din Simeria vă prezintă procedura de vanzare cumparare auto în 2021:

La Agenția Rot din Simeria Piața Unirii bloc 6, se întocmește contractul vânzare cumpărare, digital tehnoredactat (nu de mâna, fiindca scrisul este interpretabil), apoi se tipăresc 5 exemplare originale, se semnează de cumparator si de vânzător în locurile indicate pe contract, se întocmește dosarul cu acte, după care se merge la "Directia de Taxe si Impozite" de care aparține vânzătorul masinii.

Persoana care vinde maşina trebuie să prezinte autorităţilor fiscale locale contractul de vanzare/cumparare, în 5exemplare semnate.

Pentru a putea vinde masina, vânzatorul trebuie să aibă toate taxele si impozitele auto achitate, inclusiv impozitul auto platit în avans pe tot anul respectiv, acesta nu se recuperează.

Cele 5 contracte sunt folosite după cum urmează:
- un exemplar rămâne la persoana care cumpără maşina;
- un exemplar certificat rămâne în arhiva organului fiscal local;
- un exemplar certificat rămâne la persoana care vinde maşina;
- un exemplar certificat se depune la organul fiscal local unde îşi are domiciliul fiscal persoana care cumpără maşina.
- un exemplar certificat, pe care se înscrie şi de către organul fiscal de la domiciliul cumpărătorului numărul de înregistrare din Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, se depune la Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor;

Recomandăm să nu dați banii până nu a depus vânzatorul contractul si copiile la Directia de Taxe si Impozite sau nu prezintă un certificat de atestare fiscală!

2. Vânzatorul va completa pe talon numele cumpărătorului, data si va semna.
(Instrainat catre XXX, la data de YYY - daca vanzatorul e firma, trebuie sa puna si stampila)

Aveti 90 de zile la dispozitie sa înmatriculati masina, pornind de la data scrisa pe talon (înstrăinarea)

3. Mergeti la Directia de Taxe si Impozite (cumpărătorul) si înregistrati fiscal pe numele dumneavoastra masina în termen de 30 zile.

Pentru asta, e de dorit sa aveti deja completata Declaratia Fiscala.

4. Cu un exemplar contract certificat de Directia de Taxe si Impozite si copile făcute la noi după toate actele, mergeti cu dosarul la Directia Circulatie de care apartineti si depuneti actele necesare înmatricularii, cu programarea online tipărită, care se poate face de către noi.

Taxa pentru certificatul de înmatriculare se face la birou nostru iar chitanța se va atașa la dosar.

Costul numarului de inmatriculare: 40 RON pt numar aleatoriu sau 85 RON pt numar inmatriculare personalizat se achita la ghișeu în momentul depunerii actelor.

RECOMANDAM să nu dați asigurarea voastra noului proprietar. Banii se recuperează pe baza asigurării originale de la asigurator.

Asigurarea pe noul proprietar se face la biroul nostru cu data întocmirii tranzacției, după vizarea de catre Directia de Taxe si Impozite a contractului de vânzare cumpărare.

Biroul de Consultanță Rot - Agenția Rot din Simeria vă întocmește actele necesare, vă asigură si vă programează pentru înmatriculare. www.agentiarot.com