Cum se împart, de fapt, costurile cu pierderile de apă într-o scară de bloc. Pierderile sunt trecute în tabelul de la asociație, dar sunt teoretice, nu este nicio picătură de apă în subsol, aceste pierderi provin de la diferența dintre suma contoarelor

01.08.2023

Cum se împart, de fapt, costurile cu pierderile de apă într-o scară de bloc.

Pierderile sunt trecute în tabelul de la asociație, dar sunt teoretice, nu este nicio picătură de apă în subsol, aceste pierderi provin de la diferența dintre suma contoarelor din apartamente și a contorului de branșament.

Aceste diferențe au varii cauze, nu se citesc toate în aceeași zi, diferențe de clasă contor branșament și clase apometru și, cel mai adesea, raportări eronate ale indexurilor de la apometrele de apartamente.

Pierderi înseamnă avarii la instalațiile de apă, dacă subsolul nu băltește nu sunt avarii la instalațiile comune.

Diferențele se repartizează conform hotărârii AG, pe consum sau pe număr de persoane.

Ce prevede legea

Legal este cum prevede legea 196/2018, după consum sau după număr de persoane, așa cum hotărăște AG."

Se împart direct proporțional cu consumul, conform normelor de aplicare a legii 51/2006.

Denumirea de "pierderi", improprie

Apometrele din proprietate nu au statut fiscal, iar în contractul cu furnizorul sunt valabile numai înregistrările echipamentului de măsură al scării sau al condomeniului.

Apometrele din casă sunt totuși bune pentru distribuția cât mai corectă a costurilor totale dinfactura. Diferențele sau "pierderile" dintre factură și suma apometrelor interne este mai ușor de calculat proporțional cu consumul lunar citit în apartament și spatiile comune, însă denumirea de "pierderi" este total improprie, acestea dacă apar, trebuie eliminate în cel mai scurt timp și chiar urgent de administrație, iar diferențele mari sunt generate în lipsa disciplinei și a unei rigori în citirea și înregistrarea consumurilor în aceeași zi din lună.

Aceste pierderi nu sunt pierderi, pe de o parte sunt diferențe de precizie datorită clasei inferioare de precizie a apometrelor din apartamante comparativ cu clasa mult superioară de precizie a apometrului furnizorului de la branșament, iar pe de altă parte este diferența de consum datorită momentului diferit de citire a apometrului de la branșament de către furnizor comparativ cu momentul cititirii celor din apartamente, iar această diferență este cu atât mai semnificativă când citirile sunt comunicate de proprietari, chiar dacă ar comunica toți în aceeași zi, nu vor citi toți în același moment toate apometrele din bloc.

Cel mai corect criteriu de repartizare e cel proporțional cu consumul, clar va fi diferență de precizie plus o diferență de consum între momentul citirii de către furnizor și momentul citirii efectuate firma responsabilă.

În cazul când indecsii sunt comunicați de proprietari neaparat sa transmita și fotografii ale apometrelor.