Fondul de rulment la Asociatia de proprietari.

02.12.2022
Fondul de rulment la Asociatia de proprietari. Am scris de nenumărate ori despre fondul de rulment dar vad ca sunt proprietari care nu pricep și ma tot întreabă de ce și pentru ce. Rugămintea este sa citească cu atenție ce postez, este pe înțelesul tuturor, dar trebuie sa citească și vor intelege.În scopul asigurarii sumelor necesare pentru plati curente, asociatia de proprietari este obligata sa stabileasca cuantumul și cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment.
Fondul de rulment se stabilește astfel încât să poata acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesară pentru acoperirea cheltuielilor lunare înregistrate de asociatia de proprietari în anul anterior, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflatiei, iar in cazurile asociatiilor de proprietari nou infiintate, prin aproximarea acestuia cu fondul de rulment stabilit la alte asociatii de proprietari echivalente ca marime.
Fondul de rulment se constituie prin plata anticipată a cotei ce revine fiecărui proprietar, potrivit hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari, iar reintregirea fondului de rulment se face lunar, prin plata sumelor afisate pe lista de plata.
Pentru încasarea fondului de reparatii si pentru încasarea fondului de rulment, administratorul elibereaza chitanțe nominale separate, daca sumele sunt incasate in numerar si vor fi evidentiate in evidente contabile separate si pentru sumele incasate in contul bancar al asociatiei.
Sumele încasate în numerar pentru constituirea fondului de reparatii și pentru constituirea fondului de rulment, se depun, în conformitate cu prevederile prezentei legi, în contul bancar (unic) al asociatiei de proprietari. Obligatoriu !
Fondul de rulment încasat se restituie la transmiterea dreptului de proprietate, daca prin actele translative de proprietate nu se stipuleaza altfel. În cadrul adunarii generale, proprietarii membri ai asociatiei de proprietari pot aproba si alte fonduri cu caracter special, precum si modul de constituire al acestora conform prevederilor Legii 196/2018.
Dacă aveți nelămuriri Biroul de Consultanta Rot, pune la dispoziție servicii de care are nevoie o asociație de proprietari, de la administrare tehnică, la servicii de casierie și contabilitate, dar și servicii suport pentru înființarea unei asociații noi de proprietari.
Ai nevoie de mai multe detalii? Sună la 0744.50.7642 sau vino la biroul din Simeria Piața Unirii bloc 6. www.agentiarot.com