În cazul în care nu aveți un președinte de asociatie legal, în cazul în care aveți un presedinte de asociatie care nu este proprietar în bloc, în cazul în care presedinte de asociatie a demisionat, nu mai lăsați sa treacă timpul!

30.07.2023
În cazul în care nu aveți un președinte de asociatie legal, în cazul în care aveți un presedinte de asociatie care nu este proprietar în bloc, în cazul în care presedinte de asociatie a demisionat, nu mai lăsați sa treacă timpul! Convocați imediat adunarea generală, alegeți o noua conducere, alegeți un nou administrator. O asociație de proprietari reactualizata poate funcționa legal doar in condițiile prevăzute de lege. La art. 28 din Legea nr. 196/2018[2], cu cel puțin 3 zile înainte de adunarea generală, proprietarii au acces la toate documentele referitoare la execuția bugetară pe anul trecut și la proiectul de buget pe anul în curs, precum și la orice alte documente necesare bunei desfășurări a adunării generale.
Art. 28 din Legea nr. 196/2018: (1) Proprietarii din condominiu au dreptul să fie informați în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociației, să solicite în scris și să primească copii după orice document al acesteia. Proprietarii care solicită copii după documentele asociației de proprietari vor suporta costul de multiplicare a acestora.
(2) În vederea bunei informări a proprietarilor, asociația de proprietari amplasează la loc vizibil un avizier la care sunt afișate documente, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
(3) Proprietarii din condominii au dreptul să primească explicații cu privire la calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și, după caz, să o conteste în scris în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată. Președintele asociației de proprietari este obligat să răspundă, în scris, la contestație în termen de 10 zile de la primirea acesteia.Dacă nu există documentele si nu au fost respectate procedurile cerute de lege atunci mandatul Președintelui, a Comitetului executiv, a cenzorului a incetat. Daca nimeni nu preia initiativa pentru convocarea imediata a adunarii generale, atunci apare acea prelungire in care ei fac fara mandat si dvs platiti și nimeni nu mai răspunde.Doresc sa discutam doar aspecte legate de problemele ivite în Asociația de Proprietari si sa ajut asociațiile în rezolvarea lor. Toate eforturile mele doresc sa fie indreptate spre problemele din condominiu în beneficiul tuturor.
☎️DE REȚINUT! Proprietarii de apartamente și reprezentanții asociațiilor de proprietari pot solicita la Biroul de Consultanta Rot SRL, sprijin, îndrumare sau consiliere privind obligațiile și drepturile ce le revin în administrarea proprietății comune. Preluam in administrare Asociatii de Proprietari conform Legii 196/2018. Simeria Piata Unirii bl.6 Tel. 0744507642