Servicii pentru asociația de proprietari. SECRETARIAT AL COMITETULUI EXECUTIV Activitatea comitetului executiv si a Presedintelui genereaza numeroase documente care trebuiesc intocmite, semnate si parafate

05.12.2022
Servicii pentru asociația de proprietari. SECRETARIAT AL COMITETULUI EXECUTIV Activitatea comitetului executiv si a Presedintelui genereaza numeroase documente care trebuiesc intocmite, semnate si parafate, publicate, arhivate in conformitate cu cerintele legii.
Aceasta activitate este mare consumatoare de timp nu numai pentru intocmirea si publicarea documentelor dar si pt consultarea si interpretarea legilor care le reglementeaza. Pentru ca timpul tuturor este foarte important noi oferim acest serviciu care va degreva Comitetul si Presedintele de sarcini administrative.
Consideram ca acest serviciu este binevenit si ajuta Comitetul executiv si Presedintele.
• Intocmirea si redactarea documentelor necesare/obligatorii pentru functionarea si organizarea Comitetului Executiv si a Asociatiei de proprietari (registre, hotarari comitet/AGA, convocatoare, cererei, sesizari, raspunsuri, decizii....)
• intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli
• pregatirea desfasurarii adunarilor generale;
• consultanta
Ai nevoie de mai multe detalii? Sună la 0744.50.7642 sau vino la biroul din Simeria Piața Unirii bloc 6. www.agentiarot.com