Știați că Art 28 din Legea196 va permite sa cereti orice document de la președintele asociației

30.07.2023
Știați că Art 28 din Legea196 va permite sa cereti orice document de la președintele asociației, dar va trebui sa suportati costul multiplicarii "Articolul 28(1) Proprietarii din condominiu au dreptul să fie informați în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociației, să solicite în scris și să primească copii după orice document al acesteia. Proprietarii care solicită copii după documentele asociației de proprietari vor suporta costul de multiplicare a acestora." Tot art 28 va permite sa contestati lista de plata si presedintele e obligat sa raspunda la contestatie (3) Proprietarii din condominii au dreptul să primească explicații cu privire la calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și după caz, să o conteste în scris în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată. Președintele asociației de proprietari este obligat să răspundă, în scris, la contestație în termen de 10 zile de la primirea acesteia.Legea obligă la afișarea unor documente la avizier, dar noi avem o solutie Avizierul virtual, acolo noi afisăm chiar toate documentele oficiale și nu numai.
☎️DE REȚINUT! Proprietarii de apartamente și reprezentanții asociațiilor de proprietari pot solicita la Biroul de Consultanta Rot SRL, sprijin, îndrumare sau consiliere privind obligațiile și drepturile ce le revin în administrarea proprietății comune. Preluam in administrare Asociatii de Proprietari conform Legii 196/2018. Simeria Piata Unirii bl.6 Tel. 0744507642